Karel Zvára
oficiální osobní stránky

Volební agitace

Zákon o volbách do Parlamentu České republiky prošel v roce 2016 zásadní novelizací, která stanovuje významná omezení při volební kampani a uvaluje nové povinnost jak na kandidující subjekty, tak i na externí podporovatele - ať už někoho podporují či působí v neprospěch kandidujícího subjektu.

Doporučuji všem, kteří se rozhodnou nějakým způsobem účastnit volební kampaně, aby si důkladně pročetli zejména § 16 a následující. Já jsem si je pročetl. A následně jsem Úřadu pro kontrolu hospodaření politických stran a politických hnutí poslal nejen žádost o registraci "třetí osoby", ale také žádost podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o svobodném přístupu k informacím) - to proto, že chci vědět, jestli bez registrace a označení mohu cokoliv napsat na Facebook, do blogu či říci v rozhlasu či televizi.

Následují údaje, které se týkají mne, coby "třetí osoby".

Registrace u ÚDHPS

Žádost o registraci jsem odeslal datovou schránkou ve čtvrtek 6. dubna 2017, znovu 3. května 2017 ve formuláři Úřadu. 12. května 2017 jsem obdržel přidělené číslo: 2-2017-PS-0001.

Volební účet (dle § 16e, odst. 6)

Pro účel své účasti ve volební kampani jsem si zřídil volební účet u Fio banky. Ne proto, že bych plánoval vynakládat na agitaci peněžné prostředky, ale proto, že je to moje zákonná povinnost. Účet má číslo 2001200679 / 2010 a je vedený u Fio banky. Zobrazit transparentní účet. Tento účet se stane volebním účtem pro nadcházející volby do Parlamentu České republiky, jakmile na základě dokončení registrace u ÚDHPS tomuto úřadu tento účet oznámím.

Údaje o "financování volební kampaně"

Slova "financování volební kampaně" jsem zapsal v uvozovkách z důvodu, že pod slovem "financování" si mnoho lidí představí pouze úhradu v penězích. Přečtěte si, prosím, citaci z § 16e, odst. 7:

Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby.

To znamená, že financování volební kampaně zahnruje i jiná plnění, která jsou na volební kampaň vynaložena a lze je ocenit v penězích. A když už něco budu platit, tak jedině z volebního účtu.

Financování volební kampaně

Zatím žádné.

Další údaje doplním nejpozději v termínu dle § 16e, odst. 12, tedy do 10 dnů od skončení volební kampaně a budou zde nepřetržitě zveřejněny po dobu nejméně 3 měsíců ode dne zveřejnění.

Karel Zvára, 2017 - RSS