Karel Zvára
oficiální osobní stránky

ČEZ jako výběrčí daní

čtvrtek, 13. srpen 2009 8:00

Také jste si v poslední době přečetli předvolební heslo jedné nejmenované oranžové strany "Podpora rodin s dětmi a seniorů ze zisků ČEZ"? Tato strana otevřeně přiznává, že ČEZ není ničím jiným, než dalším výběrčím daní, které chce přerozdělit. Kde jsou kořeny tohoto problému a jak se jej zbavit?

Program této nejmenované strany obsahuje v bodu 10 slib "Z výnosů elektrárenské společnosti ČEZ vyplatíme mimořádný tzv. 13. důchod". Nic proti důchodovému zabezpečení těch, kteří celý život v rámci průběžného důchodového systému odváděli "pojistné". Děsí mne však představa, že stát chce dělat sociální politiku z výnosů průmyslového podniku. Podle výroční zprávy skupiny ČEZ za rok 2008 měla skupina čistý zisk (po zdanění) ve výši 47,4 miliard Kč. Nejvýznamnějším akcionářem k 31.12.2008 byla Česká republika s podílem 63 %.

Skupina ČEZ sice nepůsobí jen na území České republiky, ve značné části ČR se však bez jejích služeb neobejdete. Ano, můžete se rozhodnout, že elektřinu bude dodávat někdo jíný. Vedení mimo Prahu však patří skupině ČEZ a tak se k ní úhrada "za přenos" dostane tak jako tak. Značná ziskovost podniku přitom ukazuje na skutečnost, že na volném trhu by přenosové služby mohly být levnější.

Pokud skutečně část velkých zisků ČEZu pochází z domácích zdrojů, bylo by na místě třeba je alespoň jednorázově investovat prostřednictvím státního rozpočtu do infrastruktury či čehokoliv jiného, co používají všichni. Nebo snížit rovnou cenu přenosových služeb (když jsou tak ziskové). Koneckonců, majoritním akcionářem je stát. Stát je zároveň regulátorem a držitelům 37 % akcií tak aktivně může pomoci generovat zajištěný zisk. Jelikož elektřinu potřebujeme všichni a v distribuční síti konkurence téměř neexistuje, považuji zisk ČEZu jen za výběr další daně (a část výnosu této "daně" jde soukromým vlastníkům).

Pokud by stát navázal na zisky ČEZu transfery (např. ten třináctý důchod), udělal by v důsledku dvě věci:

  1. zafixoval by nutnost "generovat" ČEZem státní výnos v dané výši, vytvořil by další mandatorní (povinný) výdaj státního rozpočtu a tak by efektivně znemožnil případnou privatizaci ČEZu či uvolnění podmínek pro vstup do odvětví,
  2. zajistil by ostatním akcionářům ČEZu jistý příjem, zvýšil by tedy tímto rozhodnutím cenu ČEZu (protože jeho zisk by byl zaručený - a akcie se státem zaručenou dividendou jsou super, nebo ne?).

A hádejte kdo by v takovém případě soukromý výnos zaplatil. No přece my, odběratelé elektrického proudu, v ceně za přenos a silovou elektřinu.

Nemám nic proti ČEZu, ať existuje, podniká, dodává proud a poskytuje služby. Příčí se mi však způsob, jakým stát jako majoritní vlastník ČEZ využívá. Velmi se mi příčí představa, že takové další danění (kterým podle mne, z výše uvedených důvodů, je) by mělo být zafixováno propojením s mandatorními výdaji.

Vyšlo 13. srpna 2009 na blogu iDNES

Karel Zvára, 2018 - RSS