Karel Zvára
oficiální osobní stránky
všeobecné zdravotní pojištění

Zdravotní daň (nikoliv "pojištění")

pátek, 14. srpen 2009 8:30

Zdravotní pojištění v České republice podle mého názoru není pojištěním, neboť nemá některé základní vlastnosti, které by pojištění mělo mít.

Proč tedy současné "zdravotní pojištění" nemůže být pojištěním? Už proto, že jeho cena, výše pojistného, vůbec nezohledňuje rizika. Je jedno, jestli pojistník jí zdravě, nekouří, čistí si zuby nebo jestli kouří, pije, přejídá se a k zubaři jde jen ve chvíli, kdy si asymetrie jeho obličeje všimnou i sousedé přes ulici. Pořád platí podle příjmů.

Zdravotní pojištění v ČR je tedy daní, daní z příjmů, neboť výše pojistného je odvozována právě od výše příjmů, nikoliv třeba od rizika že dojde k pojistnému plnění. Tuto daň nevybírá přímo stát prostřednictvím daňové správy, ale jiné subjekty (zdravotní pojišťovny). Zdravotní péče je tak hrazena z daňových výnosů. Alespoň, že si každý pojištěnec může každoročně vyžádat výpis úhrad z tohoto pojištění přiřazených jeho osobě.

Zdravotním pojišťovnám může být dokonce celkem jedno, jak se zrovna jejich zákazníci (pojištěnci) o své zdraví starají, protože se vybrané "pojistné" úplně přerozděluje podle struktury nákladů na péči. Pojišťovna, která by financovala účinné preventivní programy, tak nezíská žádnou výhodu (třeba ve formě zisku).

Pro začátek navrhuji začít současné zdravotní pojištění nazývat zdravotní daní. Jistě kvůli tomu není třeba měnit zákony, to by bylo skutečné plýtvání prostředků. Jde jen o vnímání. Obšírněji se k financování zdravotnictví vyslovím později.

Co myslíte, měli bychom tedy zdravotní pojištění "přejmenovat" na zdravotní daň?

Článek vyšel 14. srpna 2009 na blogu iDNES.

Karel Zvára, 2018 - RSS