Karel Zvára
oficiální osobní stránky
státní rozpočet

Zúčtujeme spolu!

pondělí, 17. srpen 2009 6:37

Stát alespoň jednou za rok musí zúčtovat své příjmy a výdaje. Dokument, ve kterém zúčtování můžeme najít, je "státní závěrečný účet". Poslední, který poslanci vzali na vědomí, je za rok 2007. Poslanecká sněmovna jej projednala 5. února 2009. Chcete se na něj podívat? (pokud by odkaz přestal fungovat, hledejte na webu Ministerstva financí).

Ne, nebudu v tomto článku rozebírat to, co si každý může snadno dohledat - třeba to, že daně i "pojistné" na sociální zabezpečení vynesly více, než rozpočet předpokládal, a že (trochu méně než příjmy) vzrosty i výdaje a tak jsme se dopracovali ke schodku 66 mld. Kč. Mým cílem není nic jiného než ukázat, že souhrnné informace lze snadno dohledat a samostatně studovat. Zároveň je v tomto článku nechci hodnotit. Každý ať si udělá svůj názor sám.

Součástí příjmů státního rozpočtu jsou mimo jiné i přijaté transfery, ty obsahují také peníze od EU (včetně Národního fondu - ten spravuje příjem podpory z EU na různé programy). Podle Státního závěrečného účtu z EU (zatím) víc peněz získáváme než jich vkládáme. Je však nutné si uvědomit, že tento "účet" neobsahuje spolufinancování, které je v různé výši (podle programu/projektu). Ale i tak jsme asi ještě pořád "v plusu".

Rozpočet EU se naplňuje z několika různých zdrojů. Těmi jsou cla z obchodu se zeměmi mimo společný hospodářský prostor, speciální cla ("dávky") uvalené na dovoz cukru a izoglukozy, na dovoz zemědělských produktů, poplatky z výroby cukru, část vybrané DPH, platba podle výše HNP a další (drobné) zdroje.

Jak je vidět, odvody jsou povinné (závisejí především na výši HNP a na výběru DPH) a výpočet jejich výše nezáleží na tom, co chceme a co nechceme na našem území financovat. Výdaje jsou určené především na společnou zemědělskou politiku a strukturální/kohezní výdaje. Co se pod těmito výdaji skrývá? Jde především o programy vzniklé na úrovni EU a o "podporu zaostalejších a chudších" regionů (z peněz ostatních). Zkusím vybrat pár položek, které mne zaujaly v seznamu kofinancovaných programů (i když nepředstavují vzhledem k velikosti státního rozpočtu nijak obrovské částky, data vycházejí z plánu pro rok 2009): podpora soukromého skladování másla (1,1 mil. Kč), podpora soukromého skladování masa (75 mil. Kč), kancelář Media Desk - podpora evropské audiovizuální tvorby (2x 2,5 mld. Kč - polovina ze státního rozpočtu, polovina z rozpočtu EU, kofinancování investorem 0,5 mil. Kč).

Jen tak mimochodem, za "dluhovou službu" je v roce 2007 zaplatili přes 30 miliard Kč ročně, dnes je to jistě víc, neboť státní rozpočty za rok 2007 i 2008 byly ve schodku (a za 2009 to těžko bude lepší). To jsou jen úroky z peněz, které stát dluží (tedy "my všichni dlužíme"). Přehled výdajů státního rozpočtu (za rok 2007) podle kapitol si můžete prohlédnout zde.

A pokud byste marně hledali kapitolu "Medvěd" (který se každoročně porcuje), vězte, že jde o kapitolu Veřejná pokladní správa. Porcování medvěda dokonce pomáhá zvyšovat povědomí o ČR na celém světě, tento termín se totiž dostal i do anglické verze Wikipedie.

Jsem přesvědčený, že dobrým základem svobodné společnosti je samostatně myslící a informace nezávisle zpracovávající občan.

Článek vyšel 17. srpna 2009 na blogu iDNES.

Karel Zvára, 2018 - RSS