Karel Zvára
oficiální osobní stránky

Kurzarbeit? Se svobodnou pracovní smlouvou nebude zapotřebí.

středa, 5. květen 2010 8:00

Po zavedení možnosti Kurzarbeit, neboli možnosti zkrátit zaměstnancům pracovní dobu i plat, volají údajně německé firmy v České republice. Firmy i zaměstnanci jsou svázány pracovním právem. Český zákoník práce na jedné straně „chrání“ zaměstnance, na druhé straně poškozuje nezaměstnané. Každý zaměstnavatel si rozmyslí, zda „vytvoří“ další pracovní místo. Přijetím zaměstnance totiž přijímají závazek přidělovat tomuto zaměstnanci práci a vyplácet mu mzdu i v případě, že právě nemá pro zaměstnance využití.

Namísto Kurzarbeit navrhuji zavést možnost uzavření tzv. svobodné pracovní smlouvy (tedy pracovní smlouvy, na kterou se nevztahuje zákoník práce) a zrušení minimální mzdy. Institut minimální mzdy je vedle silné regulace pracovním právem další důvod, proč zaměstnavatelé nenabízejí nová pracovní místa.

Karel Zvára, 2018 - RSS