Karel Zvára
oficiální osobní stránky

Co všechno pro nás komunál dělá... a co nás to stojí?

pondělí, 16. srpen 2010 6:15

Praha a její městské části pracují každý rok s obrovskou sumou peněz, v roce 2010 konkrétně s příjmy ve výši téměř 50 miliard Kč. Výdaje přitom mají příjmy o 11 miliard Kč překročit. Kde se ty peníze berou a za co je komunál utrácí? Právě stručný přehled těchto údajů je smyslem tohoto článku. Každý občan České republiky náleží do nějaké obce, která pracuje s vlastním rozpočtem. A jelikož hlavním zdrojem příjmů obcí jsou daně, má každý důvod seznámit se s rozpočtem své obce a s tím na co jeho obec prostředky vynakládá. Smyslem článku není poskytnout úplné informace o rozpočtu Prahy. Cílem je ukázat čtenářům, že informace o rozpočtu jsou dostupné, a že si sami mohou zjistit na co jejich město vynakládá jejich prostředky (ano, jejich - daně odvádíme pořád - při výplatě, při nákupu, pořád..).

Základní informace o pražských rozpočtech lze najít na webu Magistrátu Hlavního města Prahy. Pro jednoduchost se v tomto článku budu věnovat jen rozpočtu magistrátu. Ten počítá s příjmy ve výši 38.469.147.300 Kč a s výdaji v objemu 47.683.173.900 Kč, tedy s rozdílem výdajů a příjmů (schodkem) ve výši 9.214.026.600 Kč (téměř 20% výdajů).

Příjmy

Největším plánovaným příjmem MHMP je přerozdělený výnos daně z přidané hodnoty (18,8 mld. Kč) následovaný přerozděleným výnosem z daně z příjmů právnických osob (9,4 mld. Kč) a daně z příjmů fyzických osob (9,2 mld. Kč). MHMP zároveň uvádí zápornou částku v třídě 4 (přijaté transfery), konkrétně součet výdajů 3,5 mld. na dotace městským částem a příjmů 2,9 mld z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti. Rozdíl příjmů a výdajů, tedy schodek hospodaření, je rozepsán v části "financování" (v příloze č. 2). Největší složkou "financování" je "náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství". Školství je totiž částečně financováno státem, ten z rozpočtu MŠMT poskytuje obcím prostředky především na mzdové náklady. Tato část "schodku" (7,1 mld. Kč) tedy není skutečným schodkem, ale dočasným krytím finanční potřeby, kterou uhradí stát transferem. Skutečný schodek je financován především úsporami z minulých let a novým úvěrem od Evropské investiční banky ve výši cca 1,25 mld. Kč (50 mil. EUR).

Přehled příjmů a výdajů (bilance) je obsahem přílohy č. 3 rozpočtu.

Výdaje

Výdaje se člení do tříd, každé výdajové třídě přitom náleží komentář. Je zajímavé si komentáře přečíst, odkrývají základní obsah výdajů. Ve druhé kapitole například zjišťujeme, že město dá botanické zahradě cca 57 mil. Kč a zoologické zahradě cca 102 mil. Kč. Magistrát dokonce zajišťuje i vzdělávání, výchovu a osvětu. Na "environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu" dá v roce 2010 cca 15 mil. Kč, na granty "určené pro zlepšení životního prostředí" dá dalších téměř 10 mil. Kč.

Skutečně naditou výdajovou kapitolou je kapitola 03 - doprava. Celkové výdaje v objemu cca 22 mld. Kč se skládají z 11 mld. na provozní výdaje a zhruba stejné částky na kapitálové výdaje. Z této částky připadá 8,6 mld. Kč na "smluvní zajištění PID formou závazku veřejné služby..." (PID znamená "pražská integrovaná doprava"). Náklady jsou oproti předchozímu roku zvýšeny o více než 1 mld. Kč (z toho 962 mil. Kč činí navýšení pro Dopravní podnik Hlavního města Prahy).

Komentář k dotaci obsahuje údaje, které poskytují možnost provádět výpočty. Pro ukázku jsem vybral kompenzaci pro "městské linky mimo DP HMP". To proto, že náklady a dotace se nemohou schovat v přímo ovládané organizaci (DP HMP) a proto, že jde o provoz na území Prahy (a tak zřejmě "kompenzace" nebude navýšena jiným subjektem - např. Středočeským krajem). Kompenzace pro "městské linky mimo DP HML" činí cca 90,8 mil. Kč. Dokument uvádí rezervu (na objížďky) ve výši 1,07 mil. Kč a výkony 3,793 mil. km. Snadným výpočtem (90,8-1,07)/3,793 se dobereme k ceně za kilometr. Ta činí cca 23,66 Kč. Částka poskytnutá MHMP přitom uživatelům není poskytována zdarma a tak není celým příjmem dopravců. Je 23,66 Kč/km moc nebo málo? Sám nevím a ani vědět nemohu. To proto, že cenu lze bezpečně zjistit jen na trhu a dotování městské dopravy trh nahrazuje. Žádný blázen nebude provozovat soukromou linku, když musí konkurovat soupeři, který dostává jen za to, že jezdí (třeba bez pasažérů), kompenzaci 23,66 Kč/km.

Každý může namítnout, že celková dotace ve výši 8 mld. Kč (která odpovídá více než čtyřem tisícům ročně na každého dotčeného obyvatele pokud předpokládáme, že dotčených je 2 mil. osob) musí pokrýt též významné investiční náklady, zejména na výstavbu metra, rekonstrukci vozového parku a podobně. Investiční náklady Prahou zřízených organizacích jsou však uvedeny v kapitálových výdajích. Rozpočet pro rok 2010 výslovně uvádí nákup autobusů, obnovu vozů metra, výstavbu prodloužení metra A i zpracovávání projektové dokumentace pro trasu metra D.

V oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu Praha plánuje vydat cca 1,8 mld. Kč, z toho na kulturu 402 mil. Kč (a z nich 233 mil. Kč na granty nezávislým kulturním subjektům v oblasti kultury). A já jsem se bláhově domníval, že kultura je odvětví jako každé jiné, a že tedy divadla, kina a různé galerie soutěží o své návštěvníky svojí nabídkou (včetně ceny vstupenek). Každý Pražan tak dává na granty pro kulturní subjekty průměrně 180 Kč ročně. Ať se mu to podporované umění líbí nebo ne.

Inu, jak říkal Humphry Appleby v Jistě, pane premiére: "Divadlo přece není zábava. Je povinnost udržovat velké kulturní dědictví: obrazy, které nikdo nepotřebuje vidět, hudbu, kterou nikdo nechce slyšet, hry, které jen málokdo chce sledovat. To přece nemůžete nechat jen tak zaniknout jen proto, že to nikoho nezajímá".

Zadlužení

Výdajová kapitola "pokladní správa" ukazuje především finanční náklady. 1,1 mld. Kč je určeno na úroky z vlastních vydaných obligací a na úvěry především od EIB.

Samotnou zadluženost města odhaduji (s ohledem na komentář a nový úvěr od EIB) na zhruba 25 mld. Kč. To představuje něco přes 19 tisíc Kč na obyvatele Prahy (hrubý výpočet: 25 mld. / 1,285 mil). Neobsahuje zadlužení jednotlivých městských částí ani zadlužení státu.

K zadlužení městských částí.. Věděli jste, že Praha 7 se chce zadlužit o více než miliardu Kč a pořídit si (pro svůj malý obvod) novou radnici za 1,6 mld. Kč? S necelými 44 tisíci obyvateli to je (předpokládáme-li že si půjčí jen miliardu Kč) přes 22 tisíc Kč na jednoho..

Závěr

Mám dojem, že prostě platíme víc než bychom museli pro zajištění provozu města. Za městskou hromadnou dopravu dost možná platíme mnohem víc než bychom museli kdyby fungovala na přísně soukromém principu. Platíme spoustu peněz na kulturu - i na tu, kterou bychom jinak nepodporovali ani nepostrádali. Sami si platíme Velkého bratra - výstavbu a provoz kamerového systému nejen na silnicích, ale prakticky všude. Na mzdách 1.864 zaměstnanců Magistrátu dáváme 1,1 mld Kč. To je skoro tisíc korun na obyvatele Prahy. Přímo k neuvěření je financování public relations (PR), jde konkrétně o necelých 51 mil. Kč. Platíme si tak totiž nástroje, jimiž se námi placení úředníci a zastupitelé snaží nás (voliče, daňové poplatníky, obyvatele města) ovlivňovat (viz Public relations). O možné spojitosti mezi městským nájmem billboardů a slevách v předvolební kampani raději ani nebudu spekulovat.

Podle mého názoru je možné poměrně snadno a rychle snížit objem rozpočtů alespoň velkých měst. Například financování kultury či public relations považuji za zbytečné (a tedy škodlivé, zbytečně se tak utrácejí peníze daňových poplatníků). Ani jedna z těchto kategorií není nezbytná pro každého obyvatele Prahy; každý tak může přímo podporovat to, co považuje za potřebné. O pražské dopravě se tvrdí, že je "částečně liberalizovaná". Jsem přesvědčen, že to není pravda. Služby sice kromě DP HMP poskytují i další organizace, úhradu velké části nákladů však provádí stále Magistrát, a to z daňových výnosů. Skutečnou liberalizací dopravy bychom mohli rozpočtu ušetřit několik miliard. Také by se dobře mohlo stát, že se ujmou z dnešního pohledu "alternativní" způsoby dopravy, například spolujízda či nepravidelná soukromá sběrná doprava (minibusy na zavolání či zamávání). Při souběžném snížení daňové zátěže by tak každý poplatník odváděl řádově o tisíce korun ročně méně. Jsem přesvědčen, že plně komerční dopravní služby poskytnou kvalitní dopravní obslužnost s náklady nižšími o dotaci.

Obyvatelé Prahy nejsou nevolníky úředníků či zastupitelů. To úředníci jsou služebníky a zastupitelé zástupci voličů. Pokud vám není jedno, co se z vašich peněz platí, máte příležitost si to zjistit a nejpozději v příštích volbách i ovlivnit.

Článek vyšel 16. srpna 2010 na blogu iDNES.cz

Karel Zvára, 2018 - RSS