Karel Zvára
oficiální osobní stránky
virtuální poslanec/zastupitel

32. schůze Poslanecké sněmovny

středa, 25. leden 2012 8:00

Sice se zpožděním, nicméně stále ještě před 33. schůzí Poslanecké sněmovny, uvádím jak jsem spokojený či nespokojený s výsledky 32. schůze. Má stanoviska, která jsem publikoval před jejím zahájením, jsou k dispozici zde.

Jsem samozřejmě rád, že Sněmovna nakonec tisk 348-E, tedy schválení ratifikace Rozhodnutí Evropské rady o změně článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, vůbec neprojednávala. Sice bych byl ještě raději, kdyby jej v hlasování odmítla, rozhodující pro mne však je skutečnost, že ratifikaci (zatím) neschválila.

Jsem také rád, že Poslanecká sněmovna zamítla návrh na přijetí zákona o přiznávání k registrovanému majetku (tisk 475).

Další zajímavý bod, návrh zákona o celostátním referendu (tisk 520), nebyl vůbec projednán.

Karel Zvára, 2018 - RSS