Karel Zvára
oficiální osobní stránky
virtuální poslanec/zastupitel

Postoje k 33. schůzi Poslanecké sněmovny

středa, 25. leden 2012 9:00

Ústavní zákon o celostátním referendu
(sněmovní tisk 520, první čtení)

Na této schůzi se má opět projednávat iniciativa sociálnědemokratických poslanců, návrh zákona o celostátním referendu. Tento tisk se měl projednávat, avšak neprojednával, na předchozí schůzi. Pro odůvodnění mého postoje se tedy podívejte sem.

Stanovisko: Hlasoval bych PRO návrh.

Novela zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
(sněmovní tisk 543, první čtení)

Novela zákona především mění možnost státu uplatňovat regres (náhradu způsobené škody) po úřednících na povinnost a zároveň prodlužuje lhůtu pro uplatnění regresu z jednoho roku na tři roky. Je zřejmé, že ponechání rozhodnutí o uplatnění náhrady škody způsobené úředníky na jiných úřednících, ponechává korupční prostor a namísto aby stát získal zpět alespoň část prostředků, které ztratil protiprávním jednáním úředníka, umožňuje vykoupení tohoto protiprávně jednajícího úředníka levněji – korupcí (tedy ve prospěch úředníka, který o vymáhání rozhoduje). Novela této praxi zamezí, i když stále umožní regres neuplatňovat – ovšem jen v případech hodných zvláštního zřetele, tedy s odůvodněním odpovídající síly.

Stanovisko: Hlasoval bych PRO návrh.

Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
(sněmovní tisk 580, první čtení)

Jde o více než 20 let odkládané církevní restituce. Zákon v zásadě říká, že stát vrátí věci, které církve a náboženské společnosti vlastnily nebo jim příslušely kdykoliv od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 a navíc poskytne „finanční náhradu“ v celkové výši ve výši přes 50 miliard Kč (splácenou postupně během 30 let). Je třeba si uvědomit, že má jít o snahu o zmírnění křivd, nikoliv o „navrácení neoprávněně zabaveného“. Dále je nutné si uvědomit, že církve nemusely vlastnit restituovaný majetek, stačí pokud „jim příslušel“. Pokud by stát vydával jen vlastní majetek, neměl bych námitky. Vysoká finanční náhrada však zatíží dnešní a budoucí daňové poplatníky a urovnáním jedné křivdy vznikne křivda nová. Ztotožňuji se v této věci s postojem předsedy Svobodných Petra Macha.

Stanovisko: Hlasoval bych PROTI návrhu.

Máte-li zájem o mé stanovisko k dalším sněmovním tiskům, napište mi e-mail. V návaznosti na Vaše požadavky doplním tento článek.

Karel Zvára, 2018 - RSS