Karel Zvára
oficiální osobní stránky
virtuální poslanec/zastupitel

K 36. schůzi Poslanecké sněmovny

pondělí, 23. duben 2012 8:00

33. až 35. schůze Poslanecké sněmovny de facto neproběhly, protože nebyl schválen pořad jednání. V tomto článku shrnuji mé postoje k vybraným bodům 36. schůze.

Novela zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
(sněmovní tisk 460)

Novela de facto zjednoduše strukturu zdravotních ústavů (zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví) tak, že zůstanou pouze dva zdravotní ústavy – v Praze (resp. v Ústí nad Labem podle požadavku Senátu) a v Ostravě. Zdravotní ústavy provádějí státní zdravotní dozor, nelze je tedy bez náhrady zrušit bez změny příslušné legislativy (kterou lze jen ztěží zrušit či výrazně zeštíhlit bez vystoupení z Evropské unie). Změna struktury je odůvodněna ekonomickými důvody. Ve zdůvodnění nemohu souhlasit s argumentací, že dva zdravotní ústavy budou moci lépe „soutěžit o zakázky“ s komerčními subjekty než větší množství zdravotních ústavů. Zdravotní ústavy jsou financované státem a tak je i poskytování komerčních služeb zatíženo výhodou veřejných investic. Stát tím způsobem vytěsňuje soukromé investice (soukromých konkurentů zdravotních ústavů) a znevýhodňuje tak ze státních prostředků soukromé podnikatele.

Stanovisko: Jsem ochotný takovou změnu podpořit (přesto, že bych raději viděl mnohem razantnější změnu legislativy směrem k liberalizaci a zmenšení úlohy státu)

Vládní návrh zákona o evropské občanské iniciativě
(sněmovní tisk 579)

Tento zákon je de facto jen prováděcím předpisem legislativy EU a slouží pro stanovení způsobu ověřování počtu podpisů. Bez ohledu na technickou povahu tohoto zákona mé rozhodnutí o postoji k němu vyplývá ze samotného principu lidové/občanské iniciativy. Jde totiž jen o jeden ze čtyř druhů lidového hlasování v rámci přímé demokracie, konkrétně jde o druh, který nepodporuji. Důvod je jednoduchý: Podle mého názoru by ani většina neměla mít možnost omezovat svobodu menšiny. Současný systém dává tuto pravomoc jen zákonodárcům, kteří nesou politickou odpovědnost. Lidová iniciativa by tuto moc dala „lidové/občanské“ většině, tedy velké skupině lidí bez jakékoliv zodpovědnosti.

Stanovisko: Rozhodně proti

Novela zákona 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
(sněmovní tisk 446)

Důvodová zpráva k této novele tvrdí, že účelem je „řešit“ problém s rozhodování valné hromady KDP ČR, neboť ta již má mnoho členů (přes dva tisíce). Nově bude pro rozhodování valné hromady stačit jakýkoliv počet členů. Tak se snadno může stát, že komora bude rozhodovat i proti zájmům většiny členů. Jsem přesvědčen, že ve svobodné společnosti nemají zákonná privilegia pro jakékoliv cechy a profesní organizace místo. Neznamená to nutně zánik komor, jejich členství však musí být jen dobrovolné. Stejně tak považuji za neobhajitelné, aby pro jednu profesi byla jediná profesní organizace zákonem považována za zástupce všech pracovníků dané profese.

Stanovisko: Proti

Novela zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
(sněmovní tisk 615)

Jde o dobře známý „smírovací zákon“, jehož část zrušil Ústavní soud. Touto novelou se znovu zavádí povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje. Jsem přesvědčen, že taková úprava narušuje smluvní volnost, poskytuje možnost zneužití, narušuje soukromí jednotlivců a vede k dalšímu utrácení státních prostředků (pro platby operátorům). Účel pro využití při vyšetřování zločinů podle mne nemůže tyto negativní stránky vyvážit.

Stanovisko: Proti

Karel Zvára, 2018 - RSS