Karel Zvára
oficiální osobní stránky
virtuální poslanec/zastupitel

Postoje k 46. schůzi Poslanecké sněmovny a hodnocení 45. schůze

úterý, 18. září 2012 8:00

Hodnocení 45. schůze Poslanecké sněmovny

V postojích k 45. schůzi Poslanecké sněmovny jsem se vyjádřil ke třem projednávaným bodům. Novela zákona o důchodovém pojištění byla schválena, podepsal ji již také prezident republiky. Církevní restituce schváleny ani projednány nebyly a byly vládou předloženy znovu (tentokrát vláda s tímto návrhem spojuje hlasování o důvěře). Novela zákona o hospodaření energií, vrácená prezidentem republiky, vůbec nebyla projednána. Vcelku jsem tedy s průběhem schůze spokojený, nebylo totiž schváleno ani navýšení DPH.

Postoje k 46. schůzi

Novela zákona o přestupcích
(sněmovní tisk 431, vrácený prezidentem republiky)

V této věci se ztotožňuji s argumentací prezidenta republiky. Novela totiž zavádí neproveditelná ustanovení a snaží se řešit následky (symptomy) namísto odstraňování jejich příčin.

Stanovisko: PROTI schválení

Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
(sněmovní tisk 580, vrácen Senátem)

Zákon měl být projednávat na předchozí schůzi, vládní koalice se zjevně bude snažit zákon přehlasovat, aby jej nemusela prosazovat společně se spojením s důvěrou vládě. Stanovisko kopíruji ze stanoviska k předchozímu zařazení na program schůze.

Přestože jsem přesvědčen, že „co bylo ukradeno, musí být vráceno“, myslím si, že navrhovaný zákon není aplikací tohoto případu. K zákonu mám výhrady hned v několika rovinách:

1) Zákon by obecně otevřel restituce právnickým osobám. Původní restituce se týkaly jen fyzických osob (pomineme-li výjimečné případy vesměs exekutivních restitucí jako v případě Sokola, Tomáše Bati, Havlovy Lucerny či majetků Karla Schwarzenbera). Pokud stát rozhodne, že bude „navracet“ některé majetky jednomu druhu právnických osob, může snadno čelit žalobám od potenciálních restituentů jiných druhů právnických osob. Hrozí proto otevření pandořiny skříňky, proti které by z hlediska dopadů na státní pokladnu i Evropský stabilizační mechanismus vypadal jako hračka pro děti.

2) Církevní restituce nezohledňují skutečnost, že církve stát po celou dobu podporoval a stále podporuje – údržbou majetku, který církve používají i odměnami církevních hodnostářů.

3) Restituce obsahuje nemalou finanční „kompenzaci“. Tu by stát platil částečně na dluh a částečně v budoucnosti. Platili by ji tedy příští generace, které církvi „nic nedluží“ (protože jí nic nevzaly, ani nemohly). Pokud má být smyslem zákona napravení křivdy, má se tak dít za cenu vytvoření nové křivdy. To považuji za nepřijatelné.

4) V jiných evropských zemích došlo po první i po druhé světové válce k pozemkové reformě, při které církve o majetek zpravidla přišly, protože jim byl v minulosti svěřen státem. Například ve Francii jsou nábožensky využívané nemovitosti státem jen církvi svěřeny do užívání.

Jsem přesvědčen, že k odluce státu a církve má dojít okamžitě (to však součástí návrhu zákona není). Pokud se církvi má něco dát do vlastnictví, potom jen nemovitosti sloužící k náboženským účelům, které jsou ve vlastnictví státu (stát by neměl rozdávat cizí majetek, choval by se otevřeně jako lupič).

Stanovisko: PROTI návrhu

Vládní a senátní novely zákona o DPH
(senátní: sněmovní tisk 699, vládní: sněmovní tisk 733)

Senátní návrh novely zákona o DPH především snižuje sazby – základní na ze 14% na 10% a základní z 20% na 17,5%, i když zužuje okruh zboží a služeb, které podléhají snížené sazbě. Tento návrh podporuji, neboť snižuje daňovou zátěž a v důsledku bude tuto a příští vlády nutit k šetření (ne však efektivně, dokud nebude ústavně zajištěn vyrovnaný či přebytkový rozpočet).

Stanovisko: PRO senátní návrh, PROTI vládnímu návrhu

Vládní  novela zákona o spotřebních daních
(sněmovní tisk 734)

Tato vládní novela zákona mimo jiné zavádí povinnost oznamovat prodej lihovin za cenu nižší než činí součet spotřební daně a DPH z této spotřební daně. V současné situaci lze předpokládat, že některý pozměňovací návrh vypustí část „za cenu nižší…“ a zavede státní evidenci všech prodejních míst lihovin. Podobně zavádí „prokazování zdanění piva“ a zavádí nové oznamovací povinnosti. Novela také zvyšuje zdanění cigaret a jiných tabákových výrobků. Novela je opět jen snahou o zlepšení vymáhání z principu nesmyslné a organizovaný zločin podporující spotřební daně. Nezdaněné výrobky totiž přinášejí jejich výrobcům a prodejcům souhrnnou rizikovou marži odpovídající výši spotřební daně a DPH. Řešením problému s otravami alkoholem, alkoholismem a dalšími toxikomaniemi není zvyšování daní a zpřísňování regulací, ale jejich rušení.

Stanovisko: PROTI návrhu

Karel Zvára, 2018 - RSS