Karel Zvára
oficiální osobní stránky

Euroskeptické cookie upozornění

Jak jste si asi všimli, na mnoha stránkách na vás vyskakuje upozornění o tom, že stránky používají cookies. Jste euroskeptik a chcete snadno splnit tuto povinnost? Není nic jednoduššího než na konec Vašeho HTML (před </body>) vložit:

<script type="text/javascript" src="https://tools.zvara.cz/eucookie.js"></script>

Výsledek jste asi viděli, když jste vstoupili na tyto stránky. Tento skript sám používá in-memory cookie a tak se nezobrazuje stejnému uživateli ze stejných stránek vícekrát (aby zbytečně neobtěžoval). Cookie je in-memory a tak se automaticky maže při vypnutí prohlížeče. Při dalším spuštění se tedy upozornění znovu zobrazí.

Upozornění k upozornění: Návštěvníci Vašich stránek si samozřejmě stáhnou skript z mých stránek. Mám tedy technickou možnost sledovat provoz na Vašem webu. Doufám, že se mi podaří zajistit umístění kódu na nějaké neutrálnější půdě, nejlépe vystoupit.eu.

Karel Zvára, 2018 - RSS