Karel Zvára
oficiální osobní stránky

Něco málo o mně

Základní osobní údaje

Narodil jsem se 6. května 1976 v porodnici v Apolinářské ulici v Praze 2. Vyrostl jsem v Praze a mé rodinné i pracovní vazby k Praze jsou stále silné. Kromě toho, že v Praze mám adresu trvalého pobytu, trávím v hlavním městě podstatnou část svého pracovního života a část soukromého života. Se svojí rodinou žiji v Týnci nad Sázavou.

Od roku 1999 jsem ženatý a s manželkou Ivou mám čtyři dcery. Kontaktovat mne můžete na e-mailu karel@zvara.cz.

Vzdělání

Absolvoval jsem osm let základní školy, první dva roky na základní škole v Poláčkově ulici, dalších šest let na základní škole s rozšířenou výukou jazyků v Horáčkově ulici. Po absolvování základní školy jsem vystudoval gymnázium v ulici Nad štolou (Praha 7). Vysokoškolské vzdělání jsem dosáhl až v roce 2006 (Bc.) a úplné v roce 2008 (Ing.) na Vysoké škole finanční a správní. Studium při práci a rozrůstající se rodině mi zabralo 7,5 roku. Doktorské studium jsem započal v říjnu 2008 a úspěšně ukončil v září 2017 obhájením disertační práce. (Ph.D.)

Politická činnost

Před Svobodnými jsem nebyl členem žádné politické strany. Ke Svobodným jsem poslal přihlášku, když jsem se v roce 2009 rozhodl, že budu Svobodné volit do Evropského parlamentu. Politický program i stanovy mne natolik zaujaly, že jsem se rovnou rozhodl podat přihlášku. Proč? Abych osobně mohl "dohlédnout" na to, že volím tu správnou stranu. Po přijetí ke Svobodným (3. července 2009) jsem se však rychle stal aktivním členem a funkcionářem. Prošel jsem tyto funkce:

11. března 2017 jsem ukončil své členství ve Straně svobodných občanů. Od mé rezignace dne 22. října 2016 pokračoval trend, který, podle mého názoru, předurčuje Svobodné k politickému neúspěchu a paběrkování. Myšlenkám, které Svobodní prosazují ve svém programu, nadále fandím. Nevidím však nadále důvod ke svému členství, neboť politický subjekt považuji za nástroj pro získání podílu na moci za účelem prosazování politického programu. Bez tahu na branku, tedy na skutečný zisk většího počtu mandátů v Poslanecké sněmovně, je takový nástroj neúčinný. O měsíc později jsem proto vstoupil do hnutí Referendum o Evropské unii.

Způsob obživy

Živím se, jak jinak, prací. Mám malou firmu, která má v průběhu času mezi jedním a deseti zaměstnanci, což záleží na momentální poptávce, dostupnosti potřebných pracovníků a dalších faktorech. Hlavním oborem mým i mé firmy jsou informační technologie, ačkoliv jsem je nevystudoval. Firma poskytuje klientům svůj software, služby k jeho využívání, výrobu software na zakázku, správu IT systémů a další související služby.

Kromě toho se nechávám najímat jako externista na různé projekty. Neodmítám, ale dokonce vítám, příležitost pracovat pro dodavatele veřejné správy či přímo pro orgány veřejné správy (externě). Usiluji o získání vlivu na fungování státu a těžko bych jej mohl dobře uplatnit, kdybych jeho fungování nedostatečně znal.

Co tedy vlastně dělám? Práce ve vývoji software - od kodéra přes zátěžové testování a správu systému po systémovou architekturu a integraci. A protože firma je malá, věnuji se také tomu, v čem jsem vyškolený - účetnictví, managementu a prostě všemu, co práce v malé firmě vyžaduje.

 

Karel Zvára, 2018 - RSS