Karel Zvára
oficiální osobní stránky

Obrana

Shrnutí

Koncepce obrany

Domnívám se, že ozbrojené síly - zejména armáda - mají být jen jednou součástí obrany země. Základem obrany je, podle mne, jednotlivec, skupina jednotlivců - rodiny, sousedé a podobně, kteří mají vůli bránit své blízké, své domovy a další svůj majetek. Podporuji "doktrínu hradu", odpovědné držitele zbraní a i současnou zbraňovou legislativu ČR, kterou považuji za jednu z nejlepších v celé Evropě.

Takoví občané by měli tvořit "teritoriální zálohy", které by nebyly součástí armády. Tedy jejich členové by byli organizováni zaspodu (nebyli by ve vztahu k armádě), nemohli by být posláni na zahraniční mise, služba v armádě by se jich týkala jen v případě všeobecné mobilizace. Důvod, proč by takové TZ měly být formálně ustaveny či státem rozpoznávány, je potřeba, aby trénovaly komunikaci či další součinnost se skutečnou armádou (třeba aktivními zálohami AČR).

Země by měla být schopná se bránit v zásadě sama, i když je zřejmé, že proti něktrým výrazně větším armádám či technologicky vyspělejším potenciálním útočníkům, by zřejmě neuspěla. Taková vševojsková armáda tedy potřebuje podporu v aliančním zajištění bezpečnosti. Měla by být schopná svými speciálními a leteckými jednotkami podpořit jiný napadený stát a měla by být schopná přijmout podobnou pomoc.

NATO

Považuji NATO za v současnosti nejlepší způsob zajištění kolektivní obrany. To mi však nebrání NATO kritizovat. Myslím si, že přítel se od sluhy odlišuje právě tím, že si může dovolit upozornit toho druhého na chyby. A já doufám, že jsme v NATO partnerem a ne sluhou.

Trvám na tom, že NATO musí být výlučně obrannou aliancí a také podle toho musí jednat nejen NATO jako organizace, ale i jednotliví členové. Předepisuje jim (i nám) to hned první řádek Severoatlantické smlouvy. Podobně třetí článek smlouvy docela jasně říká, že každý se musí umět postarat především o sebe a nebýt jen zátěží pro ostatní. NATO intervenující mimo území členských států s mnoha členy, kteří nejsou schopni bránit své území mimo spoléhání na pomoc ze Severoatlantické smlouvy, je však skutečností.

Karel Zvára, 2018 - RSS