Karel Zvára
oficiální osobní stránky

Zahraniční politika

Shrnutí

Svrchovanost

Česká republika by měla být svrchovaným státem. Dnes z velké části již není, zejména proto, že se musí podřídit části legislativy Evropské unie (která může být účinně přijata i přes odpor zástupce České republiky). Předpokladem znovunabytí svrchovanosti je vystoupení z Evropské unie, která - po změně smluv Lisabonskou smlouvou - již podle mne není reformovatelná.

Princip nevměšování

Věcí politiky ČR je území České republiky, příp. přímé přeshraniční vlivy (ovzduší, řeky a podobně). V žádném případě bychom neměli (jako stát!) násilím exportovat náš způsob života. Zároveň bychom (jako stát) neměli bránit jednotlivcům, aby podporovali v zahraničí kohokoliv, koho chtějí. Může nám být líto, pokud vidíme, že v některé části světa se lidem zrovna vede špatně, stát by proto neměl svým občanům bránit, aby sami přiložili ruku k dílu nebo ze svého majetku přispěli ke zmírnění utrpení. Podobně jako nechceme, aby nám násilím lidé z jiných kultur vnucovali své hodnoty, neměli bychom tak činit ani my vůči jiným.

Svobodný obchod

Proudí-li přes hranice zboží, jsou vztahy mezi zeměmi obvykle mírové. To proto, že obchodníci jsou nezanedbatelnou silou domácí politiky zúčastněných zemí. A válka obvykle znamená, že se jim nebudou dařit ani obchody. Vůbec mi nevadí dovoz surovit či zboží ze zemí, kde je umějí efektivněji těžit (či zboží vyrábět). Pokud dochází k dovozu, znemaná to, že u nás se lépe vyplatí dělat něco jiného. A těží z toho nejen výrobce/prodávající, ale také zákazník, protože za suroviny/zboží méně utratí.

Stát není vězení

Česká republika v dnešní době neomezuje vycestování svých občanů mimo republiku ani po nich nežádá, aby deklarovali, kde v zahraničí se budou zdržovat. To je, podle mne, správné. Mějme se na pozoru před kontrolory, kteří by nám chtěli nasadit obojek nebo třeba ušní známku. (nebo čip pod kůži)

Karel Zvára, 2018 - RSS